Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр»
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Глубокое (h~500 км) землетрясение 13.10.2018 г. с Mw = 6.7 в Камчатской зоне субдукции с эпицентром в Охотском море
PDF
PDF (English)

Раздел

Современные геологические процессы

Статистика

Просмотров: 618
Скачиваний: 346
Скачиваний: 87

Как цитировать

1. Чебров Д. В., Чеброва А. Ю., Абубакиров И. Р., Дрознина С. Я., Митюшкина С. В., Копылова Г. Н., Ототюк Д. А., Павлов В. М., Сенюков С. Л. Глубокое (h~500 км) землетрясение 13.10.2018 г. с Mw = 6.7 в Камчатской зоне субдукции с эпицентром в Охотском море // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2019. № 1 (41). C. 5–11. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2019-1-41-5-11.

Аннотация

В данной работе представлены оригинальные данные, полученные в КФ ФИЦ ЕГС РАН по результатам комплексной обработки записей землетрясения, произошедшего 13.10.2018 г.

https://doi.org/10.31431/1816-5524-2019-1-41-5-11
PDF
PDF (English)

Библиографические ссылки

Gordeev E.I., Levina V.I., Chebrov V.N. i dr. Zemletryaseniya Kamchatki i Komandorskikh ostrovov // Zemletryaseniya Severnoy Evrazii v 1993 godu. M.: GS RAN, 1999. C. 102−114 [Gordeev E.I., Levina V.I., Chebrov V.N. et al. Earthquakes of Kamchatka and Komandor Islands // Earthquakes of the Northern Eurasia. M: GS RAS, 1999. P. 102−114 (in Russian)].

GOST R 57546−2017. Zemletryaseniya. Shkala seysmicheskoy intensivnosti. M.: Standartinform, 2017 [GOST R 57546−2017. Earthquakes. Seismic intensity scale. M.: Standartinform, 2017 (in Russian)].

Guseva E.M., Gusev A.A., Oskorbin L.S. Paket programm dlya tsifrovoy obrabotki seysmicheskikh zapisey i ego oprobovanie na materiale nekotorykh zapisey sil'nykh dvizheny // Vulkanologiya i seysmologiya. 1989. № 1. S. 35−49 [Guseva E.M., Gusev A.A., Oskorbin L.S. A program package for digital processing of seismic records and its application to some sample records of strong ground motion // Journal of Volcanology and Seismology. 1991. V. 11. № 5. P. 648−670].

Droznin D.V., Chebrov D.V., Droznina S.Ya. i dr. Avtomatizirovannaya otsenka intensivnosti seysmicheskikh sotryaseny po instrumental'nym dannym v rezhime kvazireal'nogo vremeni i ee ispol'zovanie v ramkakh sluzhby srochnykh seysmicheskikh doneseny na Kamchatke // Seysmicheskie pribory. 2017. № 3. S. 5−19. https://doi.org/10.21455/si2017.3-1 [Droznin D.V., Chebrov D.V., Droznina S.Ya. et al. Automated Estimation of Seismic Shaking Intensity from Instrumental Data in Quasi-Real-time Mode and Its Use in the Operation of the of Seismic Early Warning Service in the Kamchatka Region // Seismic Instruments. 2018. V. 54. Is. 3. P. 239−246. https://doi.org/10.3103/S0747923918030088].

Medvedev S.V., Shponkhoyer V., Karnik V. Shkala seysmicheskoy intensivnosti MSK-64. M.: MGK AN SSSR, 1965. 11 s. [Medvedev S.V., Sponheuer W., Kárník V. Seismic Intensity Scale MSK-64. Interdepartmental Geophysical Commission of the USSR Acad. Sci., Moscow, 1965. 11 p. (in Russian)].

Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Raschet tenzora seysmicheskogo momenta slabykh kamchatskikh zemletryaseny: pervye rezul'taty // Problemy kompleksnogo geofizicheskogo monitoringa Dal'nego Vostoka Rossii. Trudy shestoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. Petropavlovsk-Kamchatsky. 1−7 oktyabrya 2017 g. Obninsk: FITs EGS RAN, 2017. S. 138−142. [Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Calculation of seismic moment tensor for weak Kamchatka earthquakes: first results // Problems of complex geophysical monitoring of Far East of Russia. Proceedings of VI science conference. Petropavlovsk-Kamchatsky. September, 1−7. 2017. Obninsk: GS RAS, 2017. P. 138−142 (In Russian)].

Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Algoritm rascheta tenzora seysmicheskogo momenta sil'nykh zemletryaseny po regional'nym shirokopolosnym seysmogrammam obemnykh voln // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2012. № 2. Vyp. 20. S. 149−158 [Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Algorithm for Calculation of Seismic Moment Tensor of Strong Earthquakes Using Regional Broadband Seismograms of Body Waves // Vestnik KRAUNTS. Nauki o Zemle. 2012. № 2(20). P. 149−158 (in Russian)].

Sil'nye kamchatskie zemletryaseniya 2013 goda / Pod red. V.N. Chebrova. Petropavlovsk-Kamchatsky: Khold. Komp. «Novaya kniga», 2014. 252 s. [Kamchatka Strong Earthquakes in 2013 / Ed. V.N. Chebrov. ― Petropavlovsk-Kamchatsky: Hold. Comp. «Novaya Kniga», 2014. 252 p. (In Russian)].

Fedotov S.A. Еnergeticheskaya klassifikatsiya Kurilo-Kamchatskikh zemletryaseny i problema magnitud. M.: Nauka, 1972. 117 s. [Fedotov S.A. Energy Classification of Kuril-Kamchatka Earthquakes and magnitude problem. M.: Nauka, 1972. 117 p. (In Russian)].

Chebrov V.N., Gusev A.A., Gusyakov V.K. i dr. Kontseptsiya razvitiya sistemy seĭsmologicheskikh nablyudeniĭ dlya tseleĭ preduprezhdeniya o tsunami na Dal'nem Vostoke Rossii // Seĭsmicheskie pribory. 2009. T. 45. № 4. S. 41−57 [Chebrov V.N., Gusev A.A., Gusiakov V.K. et al. A concept of development of a system for seismological observations with the purpose of tsunami warning in the Far East of Russia // Seismic Instruments. 2009. V. 45. № 4. P. 41−57 (in Russian)].

Chebrov V.N., Droznin D.V., Kugaenko Yu.A. i dr. Sistema detal'nykh seysmologicheskikh nablyudeny na Kamchatke v 2011 g. // Vulkanologiya i seysmologiya. 2013. № 1. S. 18−40 [Chebrov, V.N., Droznin D.V., Kugaenko Yu.A. et al. The system of detailed seismological observations in Kamchatka in 2011 // Journal of Volcanology and Seismology. 2013. V. 7. № 1. P. 16−36].

Chebrov V.N., Kugaenko Yu.A., Abubakirov I.R. i dr. Zhupanovskoe zemletryasenie 30.01.2016 g. s KS = 15.7, MW = 7.2, I = 6 (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. 2016. № 1. Vyp. 29. S. 5−16 [Chebrov V.N., Kugaenko Yu.A., Abubakirov I.R. et al. The January 30th, 2016 earthquake with Ks = 15.7, Mw = 7.2, I = 6 in the Zhupanovsky region (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2016. № 1(29). P. 5−16 (in Russian)].

Chebrov D.V., Kugaenko Yu.A., Lander A.V. i dr. Yuzhno-ozernovskoe zemletryasenie 29.03.2017 g. S MW = 6.6, KS = 15.0, I = 6 (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. 2017. № 3. Vyp. 35. S. 7−21. [Chebrov D.V., Kugaenko Yu.A., Lander A.V. et al. The March 29th, 2017 earthquake with KS = 15.0, MW = 6.6, I = 6 in Ozernoy gulf (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2017. № 3(35). P. 7−21 (in Russian)].

Chebrova A.Yu., Mityushkina S.V., Ivanova E.I. i dr. Okhotomorskoe-I zemletryasenie 5 iyulya 2008 g. c Mw = 7.7, I = 5 i Okhotomorskoe-II zemletryasenie 24 noyabrya 2008 g. c Mw = 7.3, I0 = 5 (Okhotskoe more) // Zemletryaseniya Severnoy Evrazii, 2008 god. Obninsk: GS RAN, 2014. S. 359−377 [Chebrova A.Yu., Mityushkina S.V., Ivanova E.I. et al. Okhotsk-I Earthquake 5.07.2008 and Okhotsk-II Earthquake 24.11.2008 // Earthquakes of the Northern Eurasia, 2008. – Obninsk: GS RAS, 2014. P. 359−377. (in Russian)].

Chebrova A.Yu., Chebrov V.N., Gusev A.A. i dr. Vozdeystvie Okhotomorskogo zemletryaseniya 24 maya 2013 g. (Mw = 8.3) na territorii Kamchatki i Mira // Vulkanologiya i seysmologiya. 2015. № 4. S. 3−22. DOI: 10.7868/S0203030615040033 [Chebrova A.Yu., Chebrov V.N., Gusev A.A. et al. The Impacts of the MW 8.3 Sea of Okhotsk Earthquake of May 24, 2013 in Kamchatka and Worldwide // Journal of Volcanology and Seismology. 2015. V. 9. Is. 4. P. 223−241].

Chubarova O.S., Gusev A.A., Chebrov V.N. Svoystva kolebany grunta pri Olyutorskom zemletryasenii 20.04.2006 g. i ego ego aftershokakh po dannym tsifrovoy registratsii // Vulkanologiya i seysmologiya. 2010. № 2. S. 57−70. [Chubarova O.S., Gusev A.A. Chebrov V.N. The Ground Motion Excited by the Olyutorskii Earthquake of April 20, 2006 and by Its Aftershocks Based on Digital Recordings // Journal of Volcanology and Seismology. 2010, V. 4. Is. 2. P. 126−138].

Kanamori H. The energy release in great earthquakes // Journal of Geophysical Research. 1977. V. 82. № 20. P. 2981−2987.

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.