Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр»
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Глубокое (h~500 км) землетрясение 13.10.2018 г. с Mw = 6.7 в Камчатской зоне субдукции с эпицентром в Охотском море
PDF
PDF (English)

Раздел

Современные геологические процессы

Статистика

Просмотров: 574
Скачиваний: 288
Скачиваний: 66

Аннотация

В данной работе представлены оригинальные данные, полученные в КФ ФИЦ ЕГС РАН по результатам комплексной обработки записей землетрясения, произошедшего 13.10.2018 г.

https://doi.org/10.31431/1816-5524-2019-1-41-5-11
PDF
PDF (English)

Библиографические ссылки

Gordeev E.I., Levina V.I., Chebrov V.N. i dr. Zemletryaseniya Kamchatki i Komandorskikh ostrovov // Zemletryaseniya Severnoy Evrazii v 1993 godu. M.: GS RAN, 1999. C. 102−114 [Gordeev E.I., Levina V.I., Chebrov V.N. et al. Earthquakes of Kamchatka and Komandor Islands // Earthquakes of the Northern Eurasia. M: GS RAS, 1999. P. 102−114 (in Russian)].

GOST R 57546−2017. Zemletryaseniya. Shkala seysmicheskoy intensivnosti. M.: Standartinform, 2017 [GOST R 57546−2017. Earthquakes. Seismic intensity scale. M.: Standartinform, 2017 (in Russian)].

Guseva E.M., Gusev A.A., Oskorbin L.S. Paket programm dlya tsifrovoy obrabotki seysmicheskikh zapisey i ego oprobovanie na materiale nekotorykh zapisey sil'nykh dvizheny // Vulkanologiya i seysmologiya. 1989. № 1. S. 35−49 [Guseva E.M., Gusev A.A., Oskorbin L.S. A program package for digital processing of seismic records and its application to some sample records of strong ground motion // Journal of Volcanology and Seismology. 1991. V. 11. № 5. P. 648−670].

Droznin D.V., Chebrov D.V., Droznina S.Ya. i dr. Avtomatizirovannaya otsenka intensivnosti seysmicheskikh sotryaseny po instrumental'nym dannym v rezhime kvazireal'nogo vremeni i ee ispol'zovanie v ramkakh sluzhby srochnykh seysmicheskikh doneseny na Kamchatke // Seysmicheskie pribory. 2017. № 3. S. 5−19. https://doi.org/10.21455/si2017.3-1 [Droznin D.V., Chebrov D.V., Droznina S.Ya. et al. Automated Estimation of Seismic Shaking Intensity from Instrumental Data in Quasi-Real-time Mode and Its Use in the Operation of the of Seismic Early Warning Service in the Kamchatka Region // Seismic Instruments. 2018. V. 54. Is. 3. P. 239−246. https://doi.org/10.3103/S0747923918030088].

Medvedev S.V., Shponkhoyer V., Karnik V. Shkala seysmicheskoy intensivnosti MSK-64. M.: MGK AN SSSR, 1965. 11 s. [Medvedev S.V., Sponheuer W., Kárník V. Seismic Intensity Scale MSK-64. Interdepartmental Geophysical Commission of the USSR Acad. Sci., Moscow, 1965. 11 p. (in Russian)].

Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Raschet tenzora seysmicheskogo momenta slabykh kamchatskikh zemletryaseny: pervye rezul'taty // Problemy kompleksnogo geofizicheskogo monitoringa Dal'nego Vostoka Rossii. Trudy shestoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. Petropavlovsk-Kamchatsky. 1−7 oktyabrya 2017 g. Obninsk: FITs EGS RAN, 2017. S. 138−142. [Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Calculation of seismic moment tensor for weak Kamchatka earthquakes: first results // Problems of complex geophysical monitoring of Far East of Russia. Proceedings of VI science conference. Petropavlovsk-Kamchatsky. September, 1−7. 2017. Obninsk: GS RAS, 2017. P. 138−142 (In Russian)].

Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Algoritm rascheta tenzora seysmicheskogo momenta sil'nykh zemletryaseny po regional'nym shirokopolosnym seysmogrammam obemnykh voln // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2012. № 2. Vyp. 20. S. 149−158 [Pavlov V.M., Abubakirov I.R. Algorithm for Calculation of Seismic Moment Tensor of Strong Earthquakes Using Regional Broadband Seismograms of Body Waves // Vestnik KRAUNTS. Nauki o Zemle. 2012. № 2(20). P. 149−158 (in Russian)].

Sil'nye kamchatskie zemletryaseniya 2013 goda / Pod red. V.N. Chebrova. Petropavlovsk-Kamchatsky: Khold. Komp. «Novaya kniga», 2014. 252 s. [Kamchatka Strong Earthquakes in 2013 / Ed. V.N. Chebrov. ― Petropavlovsk-Kamchatsky: Hold. Comp. «Novaya Kniga», 2014. 252 p. (In Russian)].

Fedotov S.A. Еnergeticheskaya klassifikatsiya Kurilo-Kamchatskikh zemletryaseny i problema magnitud. M.: Nauka, 1972. 117 s. [Fedotov S.A. Energy Classification of Kuril-Kamchatka Earthquakes and magnitude problem. M.: Nauka, 1972. 117 p. (In Russian)].

Chebrov V.N., Gusev A.A., Gusyakov V.K. i dr. Kontseptsiya razvitiya sistemy seĭsmologicheskikh nablyudeniĭ dlya tseleĭ preduprezhdeniya o tsunami na Dal'nem Vostoke Rossii // Seĭsmicheskie pribory. 2009. T. 45. № 4. S. 41−57 [Chebrov V.N., Gusev A.A., Gusiakov V.K. et al. A concept of development of a system for seismological observations with the purpose of tsunami warning in the Far East of Russia // Seismic Instruments. 2009. V. 45. № 4. P. 41−57 (in Russian)].

Chebrov V.N., Droznin D.V., Kugaenko Yu.A. i dr. Sistema detal'nykh seysmologicheskikh nablyudeny na Kamchatke v 2011 g. // Vulkanologiya i seysmologiya. 2013. № 1. S. 18−40 [Chebrov, V.N., Droznin D.V., Kugaenko Yu.A. et al. The system of detailed seismological observations in Kamchatka in 2011 // Journal of Volcanology and Seismology. 2013. V. 7. № 1. P. 16−36].

Chebrov V.N., Kugaenko Yu.A., Abubakirov I.R. i dr. Zhupanovskoe zemletryasenie 30.01.2016 g. s KS = 15.7, MW = 7.2, I = 6 (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. 2016. № 1. Vyp. 29. S. 5−16 [Chebrov V.N., Kugaenko Yu.A., Abubakirov I.R. et al. The January 30th, 2016 earthquake with Ks = 15.7, Mw = 7.2, I = 6 in the Zhupanovsky region (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2016. № 1(29). P. 5−16 (in Russian)].

Chebrov D.V., Kugaenko Yu.A., Lander A.V. i dr. Yuzhno-ozernovskoe zemletryasenie 29.03.2017 g. S MW = 6.6, KS = 15.0, I = 6 (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. 2017. № 3. Vyp. 35. S. 7−21. [Chebrov D.V., Kugaenko Yu.A., Lander A.V. et al. The March 29th, 2017 earthquake with KS = 15.0, MW = 6.6, I = 6 in Ozernoy gulf (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2017. № 3(35). P. 7−21 (in Russian)].

Chebrova A.Yu., Mityushkina S.V., Ivanova E.I. i dr. Okhotomorskoe-I zemletryasenie 5 iyulya 2008 g. c Mw = 7.7, I = 5 i Okhotomorskoe-II zemletryasenie 24 noyabrya 2008 g. c Mw = 7.3, I0 = 5 (Okhotskoe more) // Zemletryaseniya Severnoy Evrazii, 2008 god. Obninsk: GS RAN, 2014. S. 359−377 [Chebrova A.Yu., Mityushkina S.V., Ivanova E.I. et al. Okhotsk-I Earthquake 5.07.2008 and Okhotsk-II Earthquake 24.11.2008 // Earthquakes of the Northern Eurasia, 2008. – Obninsk: GS RAS, 2014. P. 359−377. (in Russian)].

Chebrova A.Yu., Chebrov V.N., Gusev A.A. i dr. Vozdeystvie Okhotomorskogo zemletryaseniya 24 maya 2013 g. (Mw = 8.3) na territorii Kamchatki i Mira // Vulkanologiya i seysmologiya. 2015. № 4. S. 3−22. DOI: 10.7868/S0203030615040033 [Chebrova A.Yu., Chebrov V.N., Gusev A.A. et al. The Impacts of the MW 8.3 Sea of Okhotsk Earthquake of May 24, 2013 in Kamchatka and Worldwide // Journal of Volcanology and Seismology. 2015. V. 9. Is. 4. P. 223−241].

Chubarova O.S., Gusev A.A., Chebrov V.N. Svoystva kolebany grunta pri Olyutorskom zemletryasenii 20.04.2006 g. i ego ego aftershokakh po dannym tsifrovoy registratsii // Vulkanologiya i seysmologiya. 2010. № 2. S. 57−70. [Chubarova O.S., Gusev A.A. Chebrov V.N. The Ground Motion Excited by the Olyutorskii Earthquake of April 20, 2006 and by Its Aftershocks Based on Digital Recordings // Journal of Volcanology and Seismology. 2010, V. 4. Is. 2. P. 126−138].

Kanamori H. The energy release in great earthquakes // Journal of Geophysical Research. 1977. V. 82. № 20. P. 2981−2987.

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.